หน้าแรก ฟอรั่ม

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • เรื่องสุดท้าย
  • ชมรมกอล์ฟ
   สำหรับชมรมกอล์ฟของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ใช้เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของชมรมฯ
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • ชมรมฟุตบอล
   สำหรับชมรมฟุตบอลของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ้เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของชมรมฯ
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • บทความเกี่ยวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์
   โรงเรียนเทพศิรินทร์มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สร้างบุคคลากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศมากมาย มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาในระหว่างการเป็นนักเรียน ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วยังคงมีความผูกพันธ์ เพื่อถ่ายทอดความเป็นเทพศิรินทร์ให้กับนักเรียนรุ่นหลังต่อไป
  • 4
  • 36
  • 1 year, 8 months มาแล้ว

   Chalermchai_T